We care

Vi er ikke perfekte, men vi bestræber os på at være den bedste og mest ansvarlige udgave af os selv.

Med Omtanke for Miljøet

At drage omsorg for planeten er indgroet i vores identitet hos Moonboon. Det er et personligt anliggende for hver enkelt af os hos Moonboon og påvirker måden vi arbejder på.

Med nutidens miljømæssige udfordringer og tekstilindustriens bidrag til disse udfordringer, må vi kollektivt gentænke produktion og forbrug af tekstiler. Vores mål er at minimere vores aftryk på planeten og aktivt bidrage til at skabe en bedre fremtid. For at opnå dette har vi introduceret trekanten for fair produktion, som omfatter fair produktionsmetoder, moderne processer og brug af naturlige materialer af høj kvalitet i vores produkter, hvor det er muligt.

I vores bestræbelser på at passe på miljøet har vi som virksomhed opnået at blive GOTS certificeret. Det er vi meget stolte af, da en GOTS-certificering betyder, at vi har forpligtet os til at bruge økologiske materialer, hvor det er muligt. Vores produkter er produceret under sikre og ansvarlige arbejdsforhold fra start til slut i vores produktionscyklus.

Trekanten for fair produktionsmetoder, moderne processer og naturlige materialer af høj kvalitet.

highlighted image

FAIR PRODUKTION

Fair produktion er en hjørnesten i vores værdier. Det omfatter vores engagement i forhold til miljøet samt trivsel for enkeltpersoner. Vi prioriterer at skabe arbejdsforhold, der er i overensstemmelse med førende sociale standarder og sikrer ligebehandling af vores medarbejdere. Vi har iværksat og gennemført et omfattende styringssystem både for os selv og vores leverandører, der garanterer opfyldelsen af alle sociale kriterier.
Læs mere
Nogle af afsnittene fra de sociale kriterier er fremhævet her:
 • Beskæftigelse efter frit valg Foreningsfrihed og ret til kollektive forhandlinger
 • Der må ikke anvendes børnearbejde
 • Der må ikke udøves forskelsbehandling
 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (OHS)
 • Ingen chikane og vold
 • Løn og vurdering af eksistenssikrende løn
 • Arbejdstid
 • Der er ikke tale om usikre ansættelsesforhold
 • Vandrende arbejdstagere
highlighted image

MODERNE PROCESSER

Vi fokuserer på at indføre moderne processer i alle trin af produktionen. Alle vores tekstiler er fremstillet af mindst 70 % fibre, som er certificeret økologiske – fra fremstilling og pakning til mærkning og distribution. Helt fra den økologiske dyrkning af fibrene følger alle trin i produktionen en international eller national standard for økologisk landbrug, som er godkendt af IFOAM Family of Standards.
Læs mere
Enhvert aspekt af vores produktion og fremstillingen af vores økologiske tekstiler kommer fra vores engagement i at passe på miljøet. Dermed lægger vi særlig vægt på følgende:
 • Anvendelse af GOTS-godkendte farvestoffer og hjælpestoffer udelukkende ved vådbehandling
 • Forarbejdningsenhederne skal dokumentere miljøstyring herunder spildevandsrensning
 • Tekniske kvalitetsparametre for farveægthed og krympning for færdigvarer kræves
 • Begrænsninger for tilbehør
 • Begrænsninger for yderligere fibermaterialer
 • Miljøfarlige stoffer, der er forbudt i kemiske hjælpestoffer
 • Vurdering af toksicitet og bionedbrydelighed for kemiske hjælpestoffer
highlighted image

NATURLIGE MATERIALER AF HØJ KVALITET

Stillet over for nutidens udfordringer er tekstilindustrien nødt til at handle for at reducere sin skadelige indvirkning på planeten. Naturlige materialer af høj kvalitet, såsom organiske fibre, spiller en stor rolle i at skabe en industri, der aktivt arbejder på at mindske sin miljøpåvirkning, hvor det er muligt, og prioriterer menneskers sundhed frem for kortsigtet profit. Derfor finder vi det yderst vigtigt, at vores produkter bruger materialer, der er holdbare, organiske og af høj kvalitet.
Læs mere

Økologiske fibre er naturlige fibre, som er dyrket uden brug af syntetiske pesticider (fx insektmidler) eller sprøjtemidler og GMO (genmodificerede organismer) i overensstemmelse med reglerne for økologisk landbrug.

Økologisk landbrug er en produktionsmetode, som bevarer sundheden i økosystemer, jordbund og mennesker.