HANDELSBETINGELSER FOR LEJE

Dette dokument beskriver leje- og handelsbetingelser samt aftalevilkår ved leje af lejeprodukter fra Moonboon International ApS (Moonboon), CVR-nummer 41800860, Lindgreens Allé 9, 1. tv, 2300 København S, hello@moonboon.dk.

  1. VILKÅR; LEJER OG UDLEJER

   1.1 Disse vilkår gælder for leje af det Lejede.

   1.2 Udlejer af det Lejede er Moonboon International ApS (Moonboon), CVR-nummer 41800860, Lindgreens Allé 9, 1. tv, 2300 København S.

   1.3 Leje af et produkt må ikke foretages af personer under 18 år.

   1.4 Lejer skal opdatere sine oplysninger på www.moonboon.dk såfremt lejer får nyt betalingskort, adresse, telefonnummer eller e-mail.
    

   1.5 På moonboon.dk kan du betale med følgende betalingsmetoder:

   Dankort/Visa Dankort

   Visa

   Visa debit

   Mastercard

   MobilePay

   Vi tager ikke gebyr for betaling. Beløbet for ordren hæves først på den konto, der er tilknyttet betalingsmidlet, når varen afsendes.


  2. LEJEAFTALE (ABONNEMENT)

   2.1 Lejeaftalen er løbende indtil opsigelse, og lejen betales som et abonnement.

   2.2 Betalingen består af to elementer, som oplyses tydeligt på Moonboons website eller ved anden forespørgsel.:

      2.2.1 Ved indgåelse af lejeaftalen opkræves et beløb for det Lejede til prisen på en fuld månedsleje. Dette gælder også i tilfælde af at lejeaftalen indgås midt eller ved udgangen af måneden.

      2.2.2 Dertil kommer en løbende månedlig betaling. Første betalingsdag er datoen for Lejerens ordre. Eksempelvis, hvis lejeaftalen indgås d. 14, vil den efterfølgende betalingsopkrævning falde den 14. i de efterfølgende måneder.

   2.3 Den løbende månedlige betaling opkræves i hele lejeperiodens varighed.

   2.4 Den månedlige betaling vil blive anset som forudbetaling.

   2.5 Betaling opkræves ved afsendelse via websitet www.moonboon.dk. Efterfølgende bliver der sendt automatiske digitale betalingsopkrævninger én gang om måneden.

   2.6 En lejer må ikke videregive eller videreudleje produkter.


  3.  LEJEPERIODE

   3.1 Lejeperioden starter den dag det Lejede afsendes, og løber indtil aftalens ophør.

   3.2 Der betales for fulde måneder, og betaling falder samme dag hver måned. Det er ikke muligt at forkorte en lejeperiode. Opsiges lejekontrakten og returneres et produkt før udløb af lejeperioden, bliver beløbet for de resterende dage ikke refunderet.


  4. DET LEJEDE; LEJERENS OMHU FOR DET LEJEDE

   4.1 Lejeren kan kun vælge at leje et produkt som Moonboon tilbyder at udleje. Leje af et produkt kan kun igangsættes ved en positiv lagerbeholdning.

   4.2 Moonboon gør opmærksom på, at det Lejede kan være brugt udstyr. Moonboon indestår for, at det Lejede er uden mangler eller defekter. Alt udlejet udstyr har gennemgået kvalitetstest for at sikre, at det Lejede lever op til de europæiske standarder og fungerer efter hensigten og som forventet.

   4.3 Hvis det Lejede fremstår med defekter eller mangler ved levering, hvis der opstår defekter undervejs i lejeperioden eller hvis det Lejede går i stykker undervejs i lejeperiode, erstatter Moonboon det Lejede, hvis Lejer sender en e-mail med besked herom til hello@moonboon.dk. Moonboon vurderer det Lejedes stand og årsag. Vurderes det at årsagen skyldes almindelig brug og slitage dækker Moonboon omkostningerne.


   Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet, kan du kontakte os på hello@moonboon.dk.

   Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer.

   4.4 Lejeren skal passe godt på det Lejede og håndtere det Lejede med omhu. Køber bærer ansvaret og risikoen for varen fra modtagelse af varen og frem til tilbageleveringstidspunktet.

   4.5 Det Lejede skal håndteres (passes og plejes) i en sådan grad, at de kan til returneres funktionsdygtige og i en stand, der ikke kan betragtes som væsentligt forringet for lejeperiodens længde. Lejeren må kun benytte det Lejede som beskrevet i det Lejedes eventuelle vejledning og instruktion. Det Lejede må ikke udsættes for vand eller andre væsker etc, og bør undgå tobaksrøg, for ikke at have effekt på varens oprindelige stand. Dette gælder naturligvis ikke vask af slyngevuggen (uden kapokmadras) i tilfælde af uheld, som skal foregå ved hjælp af håndvask ved 40 grader med uparfumeret sæbe.

   4.6 Det Lejede produkt må ikke ændres, så dets oprindelige udseende forandres. Det kunne være eksempelvis være at ændre på konstruktion eller fjerne ting på slyngevugge eller motor. Alt skal være som ved modtagelse. Konstateres der forandringer, anses dette for misligholdelse, hvilket kan indebære, at Moonboon ikke accepterer returneringen.

   4.7 Grundet det Lejedes form og kategori kan det forventes af der under lejeperioden er normal slitage og kommer normale brugsspor på det Lejede (eksempelvis savl, gylp eller udsivninger fra en utæt ble). Moonboon tager højde for disse brugsspor ved returnering.

   4.8 Brugsspor må ikke gå ud over det Lejedes funktionalitet eller muligheden for at genudleje det Lejede, eksempelvis ved at pletter eller lugt (f.eks. røglugt), ikke kan fjernes. Kan dele af eller hele det Lejede ikke genudlejes på grund af slitage eller brugsspor, som går ud over det Lejedes funktionalitet eller muligheden for at genudleje det Lejede, anses dette for misligholdelse af aftalen. Se betingelser for misligholdelse i nedenstående.

   4.9 Normal slitage og normale brugsspor dækkes af Moonboon, og køber holdes derfor ikke ansvarlig for dette.

   4.10 Det er op til Moonboon at vurdere det Lejedes stand.

   4.11 Træk på dit kort.
   Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort.

   Du kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, medmindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen.

  5. OPSIGELSE OG RETURNERING AF DET LEJEDE TIL MOONBOON

   5.1 Opsigelsesperioden er løbende måned frem til næstkommende dato for betalingsopkrævning. Herefter betragtes lejeperioden som ophørt. Du kan opsige indtil til 24 timer før næste afregning. Det vil sige, hvis en lejer med betalingsopkrævning per d. 14. i hver måned opsiger sin lejekontrakt d. 15. vil lejeperioden først ophøre den 14. i den efterfølgende måned. Det Lejede skal være Moonboon i hænde inden 7 dage efter lejeperiodens ophør; ellers opkræves en ekstra måneds leje.

   5.2 Opsigelse af en leje kan ske direkte til Moonboons kundeservice eller via kundeportalens forside – under ’Opsig lejeaftalen’.

   5.3 Opsigelsen anses kun for at være accepteret fra Moonboons side, når Moonboon har modtaget det Lejede.

   5.4 Ved opsigelse er det Lejerens ansvar at returnere det Lejede udstyr til Moonboon, på sikker vis. Det er Lejerens ansvar, at det Lejede udstyr er modtaget hos Moonboon. Samtlige dele og tilbehør skal returneres. Det er Lejerens ansvar at bevise, at det Lejede er kommet frem til Moonboon. Lejeren afholder eventuelle returneringsomkostninger. Det Lejede skal være Moonboon i hænde senest 7 dage efter lejeperiodens ophør. Ved returnering bedes medfølgende returlabel og returseddel benyttes. Returseddel placeres i pakken. Hvis returlabel og/eller returseddel er bortkommet, skal der bestilles en ny returlabel og/eller returseddel (eksempelvis via GLS).

   5.5 Såfremt Moonboon modtager det Lejede senere end 7 dage efter lejeperiodens ophør opkræves en ekstra månedsleje. Moonboon forbeholder sig retten til at opkræve ekstra betaling for manglende tilbehør eller anden forringelse af værdi.


  6. FORTRYDELSESRET

   6.1 Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 

   6.2 Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi har lavet aftalen.

   Fristen indebærer, at du har 14 dage fra aftaledagen til at give os besked om, at du vil fortryde. Du kan sende en mail til hello@moonboon.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i betingelserne.

  7. MISLIGHOLDELSE AF AFTALEN ELLER AF DET LEJEDE; ERSTATNING

   7.1 Hvis det Lejede ikke behandles som aftalt, hvis der ikke betales leje rettidigt eller ved anden misligholdelse af aftalen eller af det Lejede kan Moonboon ophæve aftalen med én dags varsel. Er der lejet flere separate produkter, kan Moonboon ophæve lejen af alle produkterne uanset om aftalen anses for misligholdt blot for et eller få produkters vedkommende.

   7.2 Ved ophævelse grundet misligeholdelse er det Lejerens ansvar at returnere det Lejede og alt dertilhørende udstyr. Sker dette ikke inden for 7 dage fra lejeperiodens ophør kan Moonboon anse det Lejede som gået tabt og opkræve Lejeren erstatning på et beløb svarende til det reelle tab.

   7.3 Ved manglede betaling eller manglende tilbagelevering af Moonboons produkter kan Moonboon sende op til 3 (tre) rykkere med gældende rykkergebyr, pt. 100 kr.


  8. ÆNDRINGER AF DISSE BETINGELSER; ANDRE BETINGELSER GÆLDER OGSÅ

   8.1 Moonboon forholder sig retten til at foretage ændringer i betingelserne. Aktive lejere vil blive underrettet med mulighed for eventuel opsigelse. Ændringer sker med minimum 30 dages varsel.

  9.  KLAGEADGANG

   9.1 

   Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte hello@moonboon.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.

   For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over fx strækvikle eller andet i kategorien påklædning, skal prisen dog have været mindst 720 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

   Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag hos e-mærket - uanset beløbets størrelse. Læs mere her.

   Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her.

  10. PERSONDATAPOLITIK

   10.1 Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

   10.2 Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. 

   10.3 Personoplysningerne registreres hos Moonboon International ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

   10.4 Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

   Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

   Den dataansvarlige på www.moonboon.dk er Moonboon International ApS. 

   10.5 Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: hello@moonboon.dk

  11.  STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

   (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

   Til:

   Link Logistic

   Att. Moonboon

   Vallensbaekvej 51-53

   2600 Brøndby

   Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

   ____________________________________________________________

    

   Bestilt den: _______________________________    

   Modtaget den: _______________________________

    

   Forbrugerens navn: ____________________________________________________________

    

   Forbrugerens adresse:  ____________________________________________________________

    

   Forbrugerens underskrift: _________________________________________     

   Dato: _________________

   (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)


   Lejebetingelserne er senest opdateret d. 19.07.2022.