Handelsbetingelser ved leje


HANDELSBETINGELSER FOR LEJE

 

Dette dokument beskriver leje- og handelsbetingelser samt aftalevilkår ved leje af lejeprodukter fra Moonboon International ApS (Moonboon), CVR-nummer 41800860, Lindgreens Allé 9, 1. tv, 2300 København S, hello@moonboon.dk.

 

 1. ANVENDELSESOMRÅDE FOR DISSE BETINGELSER

  1.1 Disse vilkår regulerer lejeaftalen for det Lejede.

  1.2 Udlejer af det Lejede er Moonboon International ApS (herefter "Moonboon"), med CVR-nummer 41800860 og registreret adresse på Lindgreens Allé 9, 1. tv, 2300 København S.

  1.3 Leje af et produkt er kun tilladt for personer, der er fyldt 18 år.

 

 1. LEJEAFTALE OG BETALING

  2.1 Lejeaftalen træder i kraft på datoen for bestillingen af det Lejede og fortsætter uafbrudt indtil lejeaftalens opsigelse. Der opkræves en fast månedlig betaling, som fortsætter løbende, indtil opsigelse sker.

  2.2 Lejer er forpligtet til at opdatere sine oplysninger i Lejeportalen på moonboon.dk, hvis der sker ændringer i betalingskort, adresse, telefonnummer eller e-mail.

  2.3 Den første betaling foretages ved bestilling af lejeproduktet på moonboon.dk, hvorefter det aftalte beløb trækkes månedligt på den samme dato som bestillingsdatoen. For eksempel, hvis lejeaftalen indgås den 14., vil de efterfølgende månedlige opkrævninger finde sted den 14. i de efterfølgende måneder.

  2.4 Den løbende månedlige betaling opkræves for hele lejeperiodens varighed og anses som en forudbetaling. Det er ikke muligt at forkorte en påbegyndt lejeperiode. Hvis lejeaftalen opsiges, og et produkt returneres før udløbet af den pågældende lejeperiode, refunderes beløbet ikke for de resterende dage.

  2.5 En lejer må ikke videregive eller videreudleje produkter.

 

 1. FORPLIGTELSE OG ANSVAR

  3.1 Lejer kan kun vælge at leje et produkt, som Moonboon tilbyder til udlejning, og leje kan kun igangsættes, når produktet er tilgængeligt på lager.

  3.2 Moonboon informerer om, at det Lejede kan være brugt udstyr. Moonboon garanterer, at det Lejede er fri for mangler eller defekter. Alt udlånt udstyr gennemgår en kvalitetstest for at sikre, at det Lejede opfylder de europæiske standarder og fungerer korrekt og som forventet.

  3.3 Hvis det Lejede viser sig at have defekter eller mangler ved levering, udvikler defekter i løbet af lejeperioden eller går i stykker i lejeperioden, vil Moonboon erstatte det Lejede, når Lejer sender en e-mail til hello@moonboon.dk. Moonboon vurderer det Lejedes stand og årsagen til det Lejedes defekter. Hvis det vurderes, at Lejer er uden væsentlig skyld i defekten, vil Moonboon dække omkostninger forbundet ved ombytning eller udbedring.

  Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet, kan du kontakte os på hello@moonboon.dk.

  Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer.

  3.4 Lejer har ansvaret for omhyggeligt at håndtere og passe på det Lejede. Risikoen for varen bæres af Lejer fra modtagelsen af varen og indtil tilbagelevering.

  3.5 Det Lejede skal vedligeholdes i en sådan grad, at det returneres i funktionsdygtig stand og uden væsentlig forringelse af tilstanden, som kan betragtes som misligholdelse i lejeperioden. Lejer må kun bruge det Lejede i overensstemmelse med eventuelle vejledninger og instruktioner, der følger med. Det Lejede må ikke udsættes for væsker som vand eller andre væsker og skal beskyttes mod faktorer som tobaksrøg for at bevare sin oprindelige tilstand. Dette gælder dog ikke for vask af slyngevuggen (uden kapokmadras) i tilfælde af uheld, hvilket skal udføres ved håndvask ved 40 grader med uparfumeret sæbe.

  3.6 Det Lejede produkt må ikke ændres, så dets oprindelige udseende ændres, såsom ændringer i konstruktionen eller fjernelse af komponenter. Alt skal forblive i samme tilstand som ved modtagelsen. Eventuelle ændringer anses for misligholdelse, og Moonboon forbeholder sig retten til ikke at acceptere returneringen.

  3.7 På grund af produktets karakter og kategori kan normal slitage og almindelige brugsspor forventes at opstå i løbet af lejeperioden, såsom savl, opkast eller lækage fra en utæt ble. Moonboon tager højde for sådanne brugsspor ved returnering. Almindelig slitage og brugsspor, der er resultatet af normal brug, dækkes af Moonboon, og Lejer holdes derfor ikke ansvarlig herfor.

  3.8 Vurderingen af det Lejedes tilstand foretages af Moonboon.

 

 1. OPSIGELSE OG RETUR

  4.1 Du kan opsige din lejeaftale når som helst i den løbende måned op til næstkommende betalingsdato. Opsigelsen skal ske senest 24 timer før den næste betalingstrækning. For eksempel, hvis din betaling sker den 14. i hver måned, kan du opsige din lejeaftale senest den 13. i samme måned.

  4.2 Opsigelse af lejeaftalen skal foretages via lejeportalen på moonboon.dk, som du finder nederst på vores hjemmeside under "Lejeportal". Hvis dette ikke er muligt, kan du kontakte Moonboon på hello@moonboon.dk eller ringe til os på +45 89 87 75 75.

  4.3 Det Lejede skal være sendt tilbage til Moonboon senest 5 dage efter lejeaftalens ophør. Hvis det Lejede ikke er afsendt inden denne frist, opkræves der én ekstra måneds leje.

  4.4 Når du opsiger lejeaftalen, skal du anvende den medfølgende returlabel til at sende produkterne tilbage til Moonboon. Hvis returlabelen skulle være bortkommet, kan du kontakte Moonboon på hello@moonboon.dk eller ringe til os på +45 89 87 75 75 for at få tilsendt en ny.

  4.5 Ved opsigelse er det dit ansvar at returnere det Lejede til Moonboon uden mangler. Opsigelsen anses først for fuldført, når Moonboon har modtaget det Lejede. Du vil være ansvarlig for eventuelle ekstra omkostninger ved returnering. Moonboon forbeholder sig retten til at opkræve ekstra betaling for manglende tilbehør eller forringelse af produktets værdi udover forventet almindeligt slid.

 

 1. FORTRYDELSESRET

  5.1 Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Moonboon.

  5.2 Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi har lavet aftalen. I dette tilfælde, hvor du lejer et produkt, anses lejeaftalen for at være benyttet indtil fortrydelsen. Fristen indebærer, at du har 14 dage fra aftaledagen til at give os besked om, at du vil fortryde. Du kan bedes sende en mail til hello@moonboon.dk eller ringe på +45 89 87 75 75.

  5.3 Når du benytter din fortrydelsesret, vil det tilbagebetalte beløb svare til den resterende del af lejeaftalen efter meddelelse om brug af fortrydelsesretten, da lejeaftalen anses for at være delvist benyttet op til fortrydelsen.
 1. SKADE OG TAB

  6.1 Hvis det lejede produkt lider skade eller går tabt som følge af en handling begået af Lejeren, er Lejeren ansvarlig for at erstatte produktet. Erstatningsbeløbet vil være baseret på den aktuelle udsalgspris for produktet på tidspunktet for skaden eller tabet.

  6.2 Lejeren skal straks underrette Moonboon om enhver skade, defekt eller tab af det lejede produkt og samarbejde fuldt ud med Moonboon for at håndtere situationen i overensstemmelse med gældende vilkår og betingelser.

 

 1. MISLIGHOLDELSE

  7.1 Hvis Lejeren ikke overholder betingelserne i lejeaftalen, herunder ikke betaler lejen rettidigt eller på anden måde misligholder aftalen eller det lejede produkt, har Moonboon ret til at ophæve aftalen med blot én dags varsel. Hvis der er lejet flere separate produkter, kan Moonboon ophæve lejeaftalen for alle produkter, uanset om misligholdelsen vedrører ét eller flere af produkterne.

  7.2 Ved ophævelse på grund af misligholdelse påligger det Lejeren at returnere det lejede og alt tilhørende udstyr. Hvis det lejede ikke er sendt retur inden for 5 dage efter lejeperiodens afslutning, kan Moonboon betragte det lejede som tabt. Lejeren vil blive opkrævet erstatning svarende til udsalgsprisen for det tabte produkt plus et administrationsgebyr svarende til én måneds leje.

  7.3 Hvis Lejeren undlader at betale leje eller undlader at returnere Moonboons produkter, vil Moonboon først forsøge at kontakte Lejeren ved at sende op til 3 (tre) rykkere samt forsøge at etablere kontakt med Lejeren via telefon. Hvis der efter disse 3 rykkere og kontaktforsøg via telefon ikke opnås kontakt med Lejeren, vil Moonboon indlede inkassoprocessen for at inddrive gælden.

 

 1. KLAGEMULIGHEDER

  8.1 Hvis du som forbruger ønsker at indgive en klage vedrørende dit køb, bedes du kontakte os på hello@moonboon.dk. Hvis vi ikke kan nå til en tilfredsstillende løsning, har du mulighed for at indsende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via Klageportalen for Nævnenes Hus.

  For at kunne indgive en klage skal prisen på den pågældende vare eller tjenesteydelse være mellem 1.110 kr. og 100.000 kr. Dog skal prisen for klager vedrørende produkter som f.eks. strækvikler eller andre beklædningsgenstande være mindst 720 kr. Der pålægges et gebyr for behandlingen af klagen.

  Hvis du har handlet på en e-mærket webshop, kan du få din sag behandlet gratis af e-mærket, uanset beløbets størrelse. Læs mere om dette her.

  Hvis du har bopæl i et EU-land, der ikke er Danmark, har du mulighed for at indsende en klage via EU-Kommissionens online klageportal her.

 

 1. PERSONDATAPOLITIK

  9.1 Når du handler hos os, indsamler vi nødvendige personoplysninger, herunder dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

  9.2 Disse personoplysninger registreres og deles kun med henblik på levering af dine varer.

  9.3 Moonboon International ApS er ansvarlig for registreringen og opbevaringen af dine personoplysninger i fem år, hvorefter de slettes.

  9.4 Vi samarbejder med udvalgte virksomheder, der udelukkende behandler dine oplysninger på vores vegne og ikke til egne formål. Disse samarbejdspartnere befinder sig enten inden for EU eller i lande, der tilbyder tilstrækkelig databeskyttelse.

  Den dataansvarlige for www.moonboon.dk er Moonboon International ApS.

  9.5 Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du finder unøjagtigheder, kan du kræve rettelse af oplysningerne. I visse tilfælde er vi forpligtede til at slette dine persondata, hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til. Hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med lovgivningen, kan du kontakte os på: hello@moonboon.dk.

 1. ÆNDRING AF LEJEBETINGELSER

  10.1 Moonboon forbeholder sig retten til at ændre betingelserne. Aktive lejere vil blive underrettet og får mulighed for opsigelse. Ændringer træder i kraft med mindst 30 dages varsel.

Lejebetingelserne er senest opdateret d. 18.09.2023.