1. GENERELT

1.1
Når vi modtager personoplysninger om dig, ønsker vi at opnå din tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde.

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Moonboon indsamler og behandler oplysninger om dig.

 

1.2
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med køb af produkter via Moonboons hjemmeside, www.moonboon.dk

 

1.3
Moonboon International ApS
CVR-nr. 41800860, (herefter moonboon.dk” og ”Moonboon”)

Moonboon International ApS
Lindgreen-Allé 9, 2300 København S1466 København K
Telefon: +45 78 78 26 60
E-mail: hello@moonboon.dk

er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Moonboon kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 7.

 

1.4.
Privatlivsmeddelelsen er en del af vores dokumentation for, at vi overholder gældende persondatalovgivning.

 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL, OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

 

2.1
r du besøger moonboon.dk, indsamler vi oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, blandt andet hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du finder os på, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden benytter Moonboon cookies, når du bruger vores hjemmeside, i forbindelse med Google Analytics samt bestilling af varer på siden.

 

2.1.1
Formålet med at indsamle oplysninger om din brug af hjemmesiden er at optimere brugeroplevelsen hos Moonboon, samt foretage målrettet markedsføring, herunder re-targeting via Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesse i at forbedre moonboon.dk.

 

2.1.2
Vores behandling af dine data kræver et retsgrundlag.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f., hvorefter vi må behandle data, som vi har legitim interesse i at behandle.

 

2.2
Når du gennemfører en bestilling hos Moonboon eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver såsom dit navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnr. og kontooplysninger.

 

2.2.1
Formålet med at indsamle de oplysninger, du afgiver, er, at give os muligheden for at kontakte dig i forbindelse med din ordre vedrørende bekræftelse, afsendelse, levering, forsinkelser og lignende. Oplysninger i forbindelse med købet har det formål at kunne gennemføre betalingen af din bestilling. 

 

2.2.2
Vores behandling af dine data kræver et retsgrundlag. Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvorefter vi kan behandle data af hensyn til gennemførelse af kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, og litra f, hvorefter vi må behandle data, som vi har legitim interesse i at behandle.

 

2.3.
Når du siger ja til at modtage vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, herunder om du åbner de links, som nyhedsbrevet indeholder. Hvis du via Facebook siger ja til at modtage vores nyhedsbrev, behandler vi også personoplysninger om din alder.

 

2.2.1
Formålet med at indsamle oplysninger om din modtagelse af vores nyhedsbrev er at målrette nyhedsbrevet til netop dig.

 

2.2.2
Vores behandling af dine data kræver et retsgrundlag.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f., hvorefter vi må behandle data, som vi har legitim interesse i at behandle.

 

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

 

3.1
Når du køber hos os, videregives dine personoplysninger til vores databehandler Shopify. Shopify behandler dine data i henhold til sin privatlivsmeddelelse (Privacy Policy) (LINK).

Hvis du ikke køber hos os, videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre.

 

4. DINE RETTIGHEDER

4.1
Den registreredes indsigtsret

 

4.1.1
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, og hvilke modtagere af oplysninger, der eventuelt måtte være.

 

4.1.2
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til hello@moonboon.dk. Du vil i den forbindelse blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

4.2
Retten til berigtigelse

 

4.2.1
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil i den forbindelse blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

4.3
Retten til sletning

 

4.3.1
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, medmindre vi har et retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, for eksempel for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Hvis du anmoder os om at slette dine personoplysninger, vil du blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

 

4.4
Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

 

4.4.1
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, for eksempel hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

 

4.5
Retten til at tilbagekalde samtykke

 

4.5.1
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

 

4.6
Retten til at klage

 

4.6.1
Du har til enhver tid ret til at indgive klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over vores behandling af dine personoplysninger. Klagen kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon 33193200.

 

4.7.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til dine rettigheder.

 

5. SLETNING AF PERSONDATA

 

5.1
Oplysninger indsamlet om din brug af moonboon.dk i henhold til punkt 2.1, slettes efter reglerne i Moonboons Cookiepolitik. De cookies, som Moonboon selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i Moonboons Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, hvis du ønsker det.

 

5.2
Oplysninger indsamlet i forbindelse med bestilling og køb af varer på moonboon.dk jfr. punkt 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet efter 3 år. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis Moonboon har et legitimt behov for længere opbevaring, for eksempel hvis det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

 

6. SIKKERHED

6.1
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.

 

6.2
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1
Moonboon International ApS, Lindgreen-Allé 9, 2300 København S, CVR nr. 41800860, er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via moonboon.dk.

 

7.2
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i punkt 4, kan du kontakte:

Moonboon International ApS
Lindgreen-Allé 9, 2300 København S1466 København K
Telefon: +45 78 78 26 60
E-mail: hello@moonboon.dk

 

 8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1
Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næ
ste besøg på moonboon.dk ved at genindlæse persondatapolitikken.

 

9. COOKIEPOLITIK

9.1
r du besøger hjemmesiden moonboon.dk, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning her) og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, hvorfor de indsamles, og hvilke tredjeparter der har adgang til dem.

 

9.1.1
Hjemmesiden anvender cookies, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode såsom virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledningen her: http://minecookies.org/cookiehandtering. Hvis du sletter eller blokerer for cookies, kan du risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, og at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Firma Land Angewandte Sicherheit
Google – Analytics USA EU/US Privacy shield / GDPR