Persondatapolitik

1. Generelt
1.1

Denne politik vedrørende behandling af personoplysninger ("Beskyttelse af personoplysninger") informerer om, hvordan Moonboon indsamler og behandler dine personoplysninger. 

1.2 

Politikken gælder for de personoplysninger, som du har givet os i forbindelse med et produktkøb på hjemmesiden www.moonboon.dk. 

 

1.3 

Moonboon er også dataansvarlig for personoplysningerne. Alle oplysninger til Moonboon er mulige via kontaktoplysningerne under punkt 7. 

 

2. Hvilke personoplysninger vi indsamler, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen.

 

2.1 

Når du besøger hjemmesiden Moonboon.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din navigation på hjemmesiden. Det er oplysninger som f.eks. hvilken type browser du bruger, under hvilke søgetermer du finder os, din IP-adresse, herunder placeringen af dit netværk og oplysninger om din computer. Moonboon bruger også cookies, når du besøger vores websted. 

 

2.1.1 

Formålet med at indsamle oplysninger om din brug på hjemmesiden er at optimere brugeroplevelsen på Moonboon.dk yderligere og at give målrettede tilbud. Denne behandling af oplysninger er nødvendig, for at vi kan udøve vores interesse i at optimere hjemmesiden. 

 

2.1.2 

Behandlingen af personoplysninger er baseret på EU's databeskyttelsesforordning (DSGVO), artikel 6, stk. 1, lit. F. 

 

2.2 

Når du afgiver en ordre hos Moonboon eller kommunikerer med os, indsamler vi disse oplysninger, som du giver os, såsom navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer og kontooplysninger. 

 

2.2.1 

Formålet med at indsamle de oplysninger, som du giver os, er at gøre det muligt for os at kontakte dig i forbindelse med din bestilling. F.eks. vedrørende en ordrebekræftelse, forsendelse, levering, eventuelle forsinkelser og lignende. Oplysninger vedrørende købet har til formål at gennemføre betalingen af din ordre. 

 

2.2.2 

Behandlingen af personoplysninger er baseret på EU's databeskyttelsesforordning (GDPR), artikel 6, stk. 1, lit. B, C og F. 

 

3.  Modtagere af personoplysninger

 

3.1 

Oplysningerne om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt bankoplysninger vil under ingen omstændigheder og uden dit samtykke blive videregivet til tredjeparter.

 

 4. Dine rettigheder

 

4.1 

Den berørte persons ret til indsigt 

 

4.1.1 

Du har til enhver tid ret til at anmode om adgang til de oplysninger, der er indsamlet om dig. F.eks. om de formål, som indsamlingen anvendes til, kategorierne af personoplysninger og hvem de endelige modtagere af oplysningerne er, samt hvor oplysningerne kommer fra. 

 

4.1.2 

Du har ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Hvis du ønsker en kopi af de personoplysninger, som vi indsamler, bedes du sende os en skriftlig anmodning til hello@moonboon.dk. I dette tilfælde beder vi dig dokumentere, at du er den person, du hævder at være i meddelelsen. 

 

4.2 

Ret til berigtigelse 

 

4.2.1 

Du har også ret til at få eventuelle ukorrekte oplysninger om dig rettet af os til enhver tid. Hvis du bliver opmærksom på fejl i de oplysninger, som vi har registreret i vores system, beder vi dig om at give os skriftlig besked, så oplysningerne kan blive rettet. I dette tilfælde beder vi dig dokumentere, at du er den, du siger, du er i meddelelsen. 

 

4.3 

Ret til sletning 

 

4.3.1 

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse personoplysninger slettet af os. F.eks. hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, og vi ikke har noget andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en viderebehandling af dine data er nødvendig, f.eks. for at overholde juridiske forpligtelser eller for at fastslå, håndhæve eller repræsentere et retskrav, er vi ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger. I dette tilfælde beder vi dig dokumentere, at du er den person, som du hævder at være i meddelelsen. 

 

4.4 

Ret til at begrænse behandlingen med henblik på opbevaring 

 

4.4.1 

I visse tilfælde har du ret til begrænset behandling af dine personoplysninger og opbevaring af disse oplysninger, f.eks. når du mener, at de oplysninger, der behandles, ikke er korrekte. 

 

4.5 Ret til dataportabilitet 

 

4.5.1 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, tilgængeligt og maskinlæsbart format og til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

 

4.6 

Ret til tilbagekaldelse 

 

4.6.1 

Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, og som du har givet os i forbindelse med behandling af personoplysninger. 

 

4.7 

Ret til at klage 

 

4.7.1 

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Klagen kan bl.a. indgives pr. e-mail til dt@datatilsynet.dk eller pr. telefon: +45 33 19 32 00 

 

 5. Sletning af personoplysninger

 

5.1 

De indsamlede data om din brug på Moonboon.dk i henhold til punkt 2.1 vil blive slettet i henhold til reguleringen i Moonboons cookiepolitik. De cookies, som Moonboon selv anvender, slettes senest efter et år og efter det sidste besøg, mens cookies fra tredjeparter har varierende udløbstider. De enkelte udløbsfrister er anført i Moonboons cookiepolitik. Der kan du også lære, hvordan du selv kan slette cookies, hvis du ønsker det. 

 

5.2 

Data, der er indsamlet i forbindelse med en bestilling og et produktkøb på Moonboon.dk jf. punkt 2.2, slettes som udgangspunkt og efter 3 år. Oplysningerne kan dog opbevares længere, hvis Moonboon har et legitimt behov for længere opbevaring. F.eks. hvis der er behov for at fastslå, gøre gældende eller repræsentere et retskrav, eller hvis opbevaring er nødvendig for at overholde lovgivningen. 

 

5.3 

De data, der er indsamlet i forbindelse med dit køb jf. punkt 2.2, slettes, når dit samtykke tilbagekaldes, og i det omfang vi ikke har andet grundlag for fortsat at behandle dine data. 

 

6. Sikkerhed

 

6.1

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte uvedkommende mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring, reduktion eller misbrug af dine personlige data. 

 

6.2 

Kun visse medarbejdere har reel adgang til dine personlige data for at udføre deres arbejde. 

 

 7. Kontaktoplysninger

 

7.1 

Moonboon International ApS, Lindgreens Allé 9, 1. sal, København S, Danmark, moms nr. 36261501, er den dataansvarlige for de personoplysninger, der indsamles via Moonboon.com. 

 

7.2 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til privatlivspolitikken, eller hvis du ønsker at udøve en eller flere af de rettigheder, der er anført i afsnit 4, kan du til enhver tid kontakte os: 

 

Moonboon International ApS 

Lindgreens Allé 9 

2300 København 

Danmark 

Telefon: +45 89 87 75 75 

E-mail: hello@moonboon.dk 

 

 8. Ændringer i politikken for personoplysninger

 

8.1 

I tilfælde af at vi foretager ændringer i vores politik for personoplysninger, vil du blive informeret, når du vender tilbage til Moonboon.dk-webstedet. 

 

9. Cookiepolitik

 

9.1 

Når du besøger hjemmesiden www.moonboon.dk, indsamles og anvendes oplysninger om dig med henblik på at optimere og tilpasse indholdet på hjemmesiden. Hvis du imidlertid ikke ønsker, at der indsamles oplysninger om dig, beder vi dig deaktivere cookies i din browser (se vejledning her) og afholde dig fra dem, hvis du fortsat ønsker at bruge hjemmesiden. Nedenfor har vi forklaret mere detaljeret, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Desuden hvilke tredjeparter, der har adgang til disse data. 

 

9.1.1 

Hjemmesiden anvender cookies, som er små tekstfiler, der gemmes på din computer, mobiltelefon eller lignende. Formålet med at lagre tekstfilen er at genkende enheden næste gang du besøger den og at huske indstillingerne, at køre statistik og at køre reklamer. Cookies kan ikke indeholde skadelige oplysninger, f.eks. en virus. Det er muligt at slette eller blokere cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du dog risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, og at der vil være indhold, som du ikke længere har adgang til. 

 

Firma Land Applied Security
Google – Analytics USA EU/US Privacy shield / GDPR

 

10. E-mail- og SMS-markedsføring med tilmelding til nyhedsbrev og SMS-markedsføring 

 

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev via e-mail og/eller SMS, bruger vi de data, der er nødvendige til dette formål eller som du har givet særskilt, til at sende dig vores e-mail-nyhedsbreve og SMS-markedsføring. Afmelding fra e-mail-nyhedsbrevet og SMS-markedsføring er til enhver tid mulig og kan ske enten ved at sende en besked til den ovenfor beskrevne kontaktmulighed eller via et link, der er angivet til dette formål i nyhedsbrev og SMS. Efter afmelding sletter vi din e-mail adresse og dit telefonnummer, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data, eller vi forbeholder os ret til at bruge data ud over dette, hvilket er tilladt i henhold til loven, og som vi informerer dig om i denne erklæring. 

 

Oplysningspligt hjemmeside

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At Moonboon International ApS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte Jacob Vesterled - Telefon: 22 41 32 16 - Mail: jv@moonboon.com.
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er, at levere vores varer eller tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, og/eller for at den dataansvarlige, eller en tredjemand, kan forfølge en legitim interesse, (medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn)  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er markedsføring af nye ydelser/produkter.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), fortrolige (f. eks. cpr.nummer) og/eller følsomme/særlige personoplysninger (f. eks. helbredsoplysninger).
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere. 
 • At nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.
 • At vi har modtaget personoplysningerne fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
 • At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
  • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
  • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
  • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.
  • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
  • Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.